*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, februarie 12, 2010

LA PRIMĂRIA BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI, RESPECTAREA LEGILOR ESTE FACULTATIVĂ !

ANIVERSARE NEDORITĂ
În curând se împlinește 1 an de când Primăria Bogdănești, județul Vaslui nu a mai decontat cheltuielile cu naveta personalului didactic de la unitățile de învățământ de pe raza comunei (ultima lună a fost februarie 2009). Deși sindicatul nostru a trimis mai multe adrese primăriei, am avut chiar o discuție cu domnul primar în cursul anului trecut, problema a rămas nerezolvată.
Pentru a preîntâmpina situația în care membrii de sindicat să deschidă acțiune în instanță pe această speță, domnul primar a avut mai multe strategii: a promis, în repetate rânduri că, deîndată ce va avea bani va deconta toate cheltuielile cu naveta, a apelat la înțelegerea directorului și a salariaților, a refuzat să înregistreze adresele înaintate de școală către primărie prin care se solicita, lunar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, decontarea cheltuielilor de transport etc.
Și pe această cale (am mai trimis astăzi o adresă), amintim domnului primar că legile trebuie respectate și îl sfătuim să adune banii necesari pentru a putea plăti cheltuielile aferente navetei începând cu luna martie 2009 și până în prezent.
ÎN LOC DE RĂSPUNS - pentru anonimul curajos care a postat comentariul:
Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad
Nr. 09 din 21 februarie 2010
CĂTRE,
PRIMĂRIA BOGDĂNEȘTI,
CONSILIUL LOCAL BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI
Având în vedere faptul că am fost sesizați de membrii noștri de sindicat de la unitățile de învățământ de pe raza comunei Bogdănești că, nici la această dată nu se decontează naveta personalului didactic și nici nu există această intenție, vă solicităm ca, în cel mai scurt timp, să dispuneți plata sumele restante.
În cazul în care, până la începutul lunii martie 2010, această problemă nu va fi rezolvată, vom fi nevoiți să acționăm Primăria și Consiliul Local Bogdănești în instanță pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare, pe care ne permitem să vi le reamintim:
Legea nr. 128/1997
Art. 104 (3) Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale, astfel:
a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului;
b)decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;
c)solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care-şi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.
Legea nr. 84/1995
Art. 167 (2) Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cuprinde: finantarea de baza si finantarea complementara.
(3)Finantarea de baza asigura desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant la nivel preuniversitar, conform standardelor nationale. Finantarea de baza se asigura prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale.
(5) Finantarea de baza cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:(…)
e)cheltuieli pentru naveta, respectiv cele 6 calatorii pe calea ferata prevazute de lege, pentru cadrele didactice de predare si didactice auxiliare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu