*****FSLI PICHETEAZĂ ÎN 21 ȘI 22 FEBRUARIE MINISTERUL MUNCII*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

luni, februarie 01, 2010

EXTRAS DIN CALENDARUL MIȘCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC

II. Ordinea desfăşurării etapelor mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011 este următoarea:
1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2010:
a) pentru limită de vârsta standard;
b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
Perioada: 25 ianuarie-5 februarie 2010
c) Cadrele didactice care doresc să-şi continue activitatea didactică, în anul şcolar 2010-2011, în condiţiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, depun cererile la inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti (care trebuie să conţină avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ).
Perioada: 25 ianuarie-5 februarie 2010
d) Cadrele didactice titulare care solicită continuarea activităţii în învăţământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinute ca titulare în funcţia didactică peste vârsta standard de pensionare, numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzătoare pentru soluţionarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă menţinerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare, în funcţie de: evoluţia demografică, planurile de şcolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluţia planurilor de învăţământ.
Perioada: 8-9 februarie 2010
e) Comunicarea acordului/refuzului de menţinere în activitate sau a avizului de pensionare.
Termen: 12 februarie 2010
f) Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar.
Perioada: 15-16 februarie 2010
g) Soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
Termen: 17 februarie 2010
h) Comunicarea rezultatelor la contestaţii.
Termen: 19 februarie 2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu