*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

miercuri, februarie 17, 2010

ACTIVITATE DEPARTAMENT SALARIZARE FSLI

INFORMARE DEPARTAMENTUL SALARIZARE FSLI - (16.02.2010)
Marți, 16.02.2010, a avut loc, la sediul F.S.L.I, întâlnirea membrilor departamentului salarizare din cadrul federației. Din partea Convenției Județene a Sindicatelor din Învățământ Vaslui a participat domnul prof. Sorin Țiplea.
În prima parte a dezbaterilor a participat și domnul Ghelmez, director în MECTS. Domnia sa a răspuns la o serie de întrebări.
Domnia sa a precizat că toate sporurile acordate în decembrie 2009 în conformitate cu prevederile legale existente la acea dată se acordă în continuare fie ca sporuri fie ca sume compensatorii tranzitorii, în conformitate cu prevederile L 330/2009.
De asemenea, sporurile prevăzute în Legea 330 se pot acorda în continuare dacă sunt respectați pașii procedurali de acordare a acestora (ex. sporul pentru condiții vătămătoare).
De asemenea, domnia sa a precizat că există un calendar de lucru al comisiei de analizare a prevederilor Legii 330, stabilit împreună cu F.M.I. Mai mult, deja s-au conturat câteva modificări care vor avea loc în grilele de salarizare, cum ar fi:
-întregul personal auxiliar va trece pe grile comune pentru toate funcțiile auxiliare din instituțiile bugetare, la fel ca și nedidacticul;
-vor exista diferențieri pe domenii de activitate precum și pe tipuri de instituții între aceste funcții auxiliare (ex. bibliotecarul din biblioteca națională nu va avea același salariu ca cel dintr-o școală – indicatorul complexitate);
-aplicarea acelorași ponderi în algoritmul de stabilire a coeficienților de ierarhizare. Ex: dacă palierul I de salarizare la universitari este de 8,5 iar al doilea este 7,6, deci un ecart de 0,9, acum în preuniversitar ecartul este de 1,35 (de la 5,6 la 4,25);
-se va reveni la tranșele suplimentare de vechime, actualmente fiind valabile doar pentru profesorii cu gradul didactic I (cf. prev. L 330);
-în luna septembrie se va renegocia sporul de zona, nu neapărat privind marirea acestuia ci rezonarea.
În ceea ce privește costul standard/elev, a făcut următoarele precizări:
-existența unor lipsuri în ceea ce privește anumite forme de învățământ (ex. step by step);
-costurile pentru internate și cantine – nu vor intra în costul standard ci vor fi subvenționate de la bugetul de stat, probabil în procent de 50% ;
-după trimestrul I 2010 (adică în aprilie) se va face o primă analiză și se vor face corecții prin intermediul unor HG care vor viza: realocarea banilor în cadrul județelor dar și alocare de bani unor județe care nu pot acoperi cheltuielile de personal;
-ministerul dispune de 500 milioane ron pentru echilibrarea bugetelor.
În a doua parte a întâlnirii membrii departamentului au luat în discuție problema sistemului actual de salarizare. Câteva concluzii s-au desprins în cadrul acestora:
-în acest moment MECTS nu formează, în mod real, forță de muncă necesară sistemului de educație. Astfel, universitățile formează orice (contabili, ingineri etc. ) dar nu specialiști în domeniul educațional, oameni care să dorească în mod real de a face carieră didactică (să-i pregătim pentru aceasta);
-educația a fost un refugiu pentru cei care au fost dați afară din diverse domenii de activitate, fără a avea competențe reale pedagogice;
-necesitatea introducerii unui catalog de competențe pe care trebuie să le aibă absolventul de facultate pentru a putea fi integrat pe piața forței de muncă din sistemul educațional;
-simplificarea sistemului actual de salarizare, evident unul care este “falimentar”, existând acum nu mai puțin de 11 paliere (în ceea ce privește didacticul de predare).
Una din variantele de simplificare pusă în discuție ar fi reducerea la cel mult 4 paliere: PI – profesori S și ciclul II, PII – prof. SSD și ciclul I, PIII – care ar fi posibil să fie splitat în două pentru învățători/educatoare și institutori.
O altă variantă ar fi salarizarea pe cicluri de învățământ – Liceal, gimnazial, primar și preprimar, adică plecând de la profilul postului.
O a treia variantă supusă dezbaterii a fost legată de salarizarea în funcție de credite, având un mare dejavantaj în modul în care se calculează și se cumulează acestea, cu pericolul de escaladare a acestui fenomen, mai periculos decât actualul sistem.
Varianta “Anglia”: angajarea și salarizarea în baza competențelor minimale necesare ocupării postului respectiv (în baza catalogului de competențe).
Nu s-a ajuns deocamdată la stabilirea variantei pe care o va susține F.S.L.I. în cadrul dezbaterilor de la nivelul MECTS. Aceasta se va stabili după ce se vor discuta și în cadrul Biroului Operativ al FSLI si după adoptarea acesteia de către Consiliul Național al Liderilor FSLI, după identificare tuturor punctelor tari și slabe ale fiecărei variante în parte.
O altă problemă care a fost în atenția membrilor departamentului a fost cea legată de posibilitatea completării studiilor pentru cei cu SSD. Ca obiectiv central s-a stabilit ca FSLI să facă demersurile necesare la MECTS pentru a se aproba acest lucru.
Informare realizată de prof. Sorin Țiplea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu