*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, ianuarie 07, 2010

Ministrul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului solicită inspectorilor școlari generali propuneri pentru aplicarea OUG 114/2009

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dr. Daniel Petru Funeriu, a solicitat inspectorilor școlari să analizeze, până la data de 08.01.2010, posibilele măsuri de optimizare a rețelei școlare, în vederea utilizării eficiente a resurselor umane, materiale și financiare pentru încadrarea în numărul maxim de posturi alocat județului, pentru anul școlar 2010-2011.
Ministrul a atras atenția că sunt două tipuri de măsuri pentru aplicarea prevederilor OUG 114/2009: măsuri care pot fi luate la nivel județean, de către inspectoratele școlare și măsuri care pot fi luate la nivel național, de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Inspectoratele școlare județene trebuie să consulte autoritățile locale și reprezentanții partenerilor sociali pentru a se asigura că în urma aplicării măsurilor propuse de minister vor fi asigurate dreptul la educație al copiilor/elevilor din zone/grupuri dezavantajate, calitatea actului educațional și respectarea prevederilor legale.
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului a transmis inspectorilor școlari generali propunerile de măsuri privind aplicarea Ordonanței de Urgență 114/2009, pe care le-a prezentat și federațiilor sindicale reprezentative din Educație, la întâlnirea din 05.01.2010.
Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dr. Daniel Petru Funeriu, a atras atenția inspectorilor școlari asupra pregătirii, organizării și coordonării simulărilor pentru examenul de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, a probelor examenelor de atestare/certificare a competențelor profesionale, precum și a pregătii anului școlar 2010-2011.
Nota transmisă inspectorilor școlari generali este semnată de Oana Badea, secretar de stat, Liliana Preoteasa, director general Direcția Generală Educație Timpurie, Școli, Performanță și Programe, Mihai Păunică, director general Direcția Generală Buget, Finanțe, Patrimoniu, Investiții și Corina Marin, director Direcția Acreditarea, Evaluarea și Performanța în Cariera Didactică.
Soluțiile propuse de către inspectoratele școlare generale pentru aplicarea OUG 114/2009 vor constitui unul din punctele de pe agenda întâlnirii informale dintre ministrul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dr. Daniel Petru Funeriu, și liderii sindicatelor reprezentative din învățământ, întâlnire ce va avea loc marți, 12.01.2010, ora 10,30, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
BIROUL DE PRESĂ
Sursa: MECTS

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu