*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

luni, ianuarie 18, 2010

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a convocat Comisia de Dialog Social

15.01.2010
După cum a promis în declarația de presă din data de 12 ianuarie 2010, după întâlnirea cu sindicatele, dl. ministru dr. Daniel Petru Funeriu a analizat astăzi, în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, măsurile propuse de către inspectoratele școlare pentru aplicarea OUG 114/2009. În același timp, ministrul a convocat Comisia de Dialog Social, care va avea loc miercuri, 20 ianuarie 2010, la ora 11,00, la sediul MECTS, la sala de consiliu a ministerului.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
- Instrucțiuni pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2010-2011- proiect;
- Proiectul ordinului ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral;
- Proiectul de metodologie de organizare și desfășurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2;
- Aplicarea OUG nr. 114/2009;
- Diverse.
În legătură cu măsurile avute în vedere de conducerea MECTS, pentru aplicarea OUG 114/2009, purtătorul de cuvânt al ministrului, dna. Melania Vergu, precizează: "În cadrul Comisiei de Dialog Social, condusă de dl. secretar de stat Cătălin Baba, sindicatele vor fi informate că din analizele întreprinse la nivelul MECTS s-a constatat că este posibilă aplicarea OUG 114/2009, începând cu 1 septembrie 2010. Ca urmare a analizei situațiilor transmise de către inspectoratele școlare, până la data de 14 ianuarie 2010, reies o multitudine de măsuri ce pot fi luate la nivel local pentru a eficientiza cheltuirea banului public și, în același timp, pentru ca actul de învățare să nu scadă în calitate.
Întrucât fiecare județ are particularitățile sale și nu se poate vorbi despre o măsură ce s-ar putea aplica la nivel național, conducerea ministerului a informat inspectoratele școlare județene că agreează doar măsurile ce nu produc perturbări și nu scad calitatea actului educațional.
Decizia privind cifra de școlarizare se va lua la nivelul inspectoratelor școlare, în funcție de specificul fiecărui județ.
Măsurile pe care MECTS le consideră aplicabile nu necesită schimbări legislative. Ministerul Educației atrage atenția inspectorilor generali școlari că au întreaga responsabilitate față de deciziile pe care le iau în reorganizarea și eficientizarea rețelei școlare și ca MECTS nu va accepta nici o măsură care nu respectă legea sau poate avea drept consecință perturbări ale procesului educativ de la standardele de calitate stabilite de lege.
Dintre propunerile celor 42 de inspectorate școlare județene, MECTS a reținut următoarele tipuri de măsuri:
- O singură unitate de învățământ cu personalitate juridică la nivel de comună;
- Comasarea claselor paralele cu efective sub media prevăzută de lege, fără a se depăși numărul maxim de elevi la clasă, prevăzut de legislația în vigoare;
- Predarea disciplinei "Educație fizică" la învățământul primar de către învățători, fără a afecta normele didactice ale titularilor profesori de educație fizică;
- Reorganizarea centrelor bugetare;
- Încadrarea pe numărul minim de ore prevăzute de planurile cadru în vigoare;
- Efectuarea orelor de laborator tehnologic cu clasă întreagă;
- În unitățile de învățământ vocațional și liceele tehnologice în care există clase paralele de elevi având specializări/calificări diferite cu efective sub medie - efectuarea orelor de cultură generală cu clasă întreagă și separat numai a orelor de specialitate;
- Reducerea numărului claselor de învățământ seral și compensarea prin creșterea numărului de clase cu frecvență redusă pentru clasele de început de ciclu;
- Majorarea efectivelor minime de preșcolari/elevi care permit dobândirea personalității juridice a unităților de învățământ;
- Organizarea claselor I, V și IX din unitățile de învățământ din mediul urban la limita maximă prevăzută de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Reducerea numărului de clase urmare a scăderii numărului de elevi;
- Desființări de clase cu predare în regim simultan, ținând cont de mijloacele de transport și de infrastructura existente;
- Reducerea numărului claselor de învățământ postliceal finanțate de la buget, prin compensare cu clase cu taxă;
- Stabilirea obligației de catedră la 6 ore/săptămână pentru directori și directori adjuncți în fostele 8 județe pilot;
- Reorganizarea serviciilor de secretariat și tehnico-administrativ;
- Externalizarea serviciilor de pază".
BIROUL DE PRESĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu