*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

luni, ianuarie 25, 2010

26 IANUARIE 2010 - 20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA SIT BÂRLAD

S.I.T. BÂRLAD - (FOARTE) SCURT ISTORIC
La data de 26 ianuarie 1990, pe baza liberului consimţământ al celor 80 de delegaţi reprezentând unităţi şcolare din municipiul Bârlad şi zona Bârlad, întruniţi în prima Conferinţă, se constituie SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT „TUTOVA” BÂRLAD, prima organizaţie sindicală din învăţământ din judeţul Vaslui şi una dintre primele din ţară de după evenimentele din decembrie 1989.
Judecătoria Bârlad, prin Încheierea nr. 3 dată în Camera de Consiliu din data de 8 februarie 1990, dispune în mod legal înscrierea Sindicatului Învăţământ „Tutova” Bârlad în Registrul special al Judecătoriei Bârlad.
Tot în luna februarie 1990 se constituie, la nivel naţional, FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT, care număra, la acea dată 14.000 membri. Printre cele 9 sindicate fondatoare se regăseşte şi sindicatul nostru.
În luna august 1992, sindicatele din învățământ din zona Bârlad: Sindicatul Învățământ ”Tutova”, Sindicatul Învățământ ”Unirea” și Sindicatul Liber Învățământ Tutova fuzionează, totalizând în anul 1994 aproximativ 1000 membri.
În continuare, numărul de membri ai sindicatului nostru crește: 1999 - 1311 membri, 2003 - 1427 membri, 2008 - 2400 membri, 2009 - 2535 membri în toate unităţile de învăţământ din Bârlad şi zona Bârlad. Procentul de cuprindere al salariaţilor din unităţile de învăţământ în sindicatul nostru este de peste 95%. Această creştere semnificativă a fost posibilă, în primul rând, datorită rezultatelor obţinute şi modului în care este perceput sindicatul nostru de către salariaţi.
La data de 15 mai 2001 ia fiinţă CONVENŢIA JUDEŢEANĂ A SINDICATELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI (C.J.S.Î.V.), prin voinţa comună a Sindicatului Învăţământ „Tutova” Bârlad, Uniunea Sindicală „Didactica” Vaslui şi Sindicatul Liber Zona Huşi.
Suntem membru fondator și afiliaţi, din anul 1990, la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu