*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, noiembrie 19, 2009

ADRESA FSLI NR. 258/18.11.2009 ȘI PRECIZĂRILE MECI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro
fsli@upcmail.ro
Nr.258/18.11.2009
Către sindicatele afiliate,
În atenţia liderilor de sindicat,
Ca urmare a atitudinii ferme adoptate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ referitoare la Nota MECI nr.78103/16.11.2009, ministerul revine cu “Precizari privind aplicarea prevederilor art.10 din Legea nr.329/2009”.
Vă sugerăm ca soluţiile optime pentru aplicarea acestei legi să fie în conformitate cu prevedrile Codului Muncii şi clauzele Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ.
Aveţi ataşat prezentei, Precizarea MECI nr. 13663/18.11.2009.
Preşedinte, Aurel CORNEA
Bucureşti, 18.11.2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu