*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, octombrie 15, 2009

PROBLEME CU DECONTAREA NAVETEI LA GRIVIȚA

Liderul de sindicat de la Școala Grivița ne-a adus la cunoștință de faptul că, în acest an școlar, nu s-au decontat cheltuielile cu naveta personalului didactic la și de la locul de muncă, așa cum prevede Legea nr. 128/1997 modificată prin Legea nr. 223/2005. Mai mult, Primăria Grivița a anunțat că acești bani nu vor fi plătiți nici de acum înainte, invocând lipsa fondurilor necesare.
Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad a somat, prin adresa nr. 466/15.10.2009, Primăria și Consiliul Local Grivița să plătească, până la începutul lunii noiembrie 2009, sumele restante și să asigure, lunar, decontarea cheltuielilor de transport, conform prevederilor legale. În caz contrar, vom deschide acțiune în instanță și vom recupera în acest mod banii membrilor noștri de sindicat.
Legea nr. 223/11 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 612/14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea alineatului (3) al articolului 104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic.- Alineatul (3) al articolului 104 din Legea nr.128/1997privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
1. La articolul 104, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Personalului didactic din mediul rural, care nu dispune delocuinţă şi căruia nu i se poate oferi locuinţă corespunzătoare în localitateaunde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport încomun, la şi de la locul de muncă.
În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitateade domiciliu şi sediul instituţiei de învăţământ, urmează a se decontacontravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală sau cu alte mijloace.
În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu alte mijloace, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.
Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către administraţia publică locală."
Foto: Doamna Alina Munteanu, primarul comunei Grivița, care și anul trecut a încercat să rezolve problema decontării navetei într-un mod foarte original.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu