*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

vineri, octombrie 30, 2009

METODOLOGII ÎN DEZBATERE LA MECI

Marţi 3 noiembrie 2009, ora 11.00, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, etajul 2, camera 61, începe dezbaterea şi analizarea în cadrul unui grup de lucru constituit din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi reprezentanţi ai federaţiilor sindicale, a următoarelor proiecte de acte normative:
· Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010– 2011;
· Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
· Metodologia de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar.
Proiectele menţionate anterior sunt postate pe pagina MECI:
http://www.edu.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu