*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, septembrie 01, 2009

PROGRAM ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 3 - 4 SEPTEMBRIE 2009

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
Ședinţa publică pentru ocuparea prin completare de normă/detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată/corecturi la suplinire/detaşare la cerere/suplinire a posturilor /catedrelor vacante va avea loc în perioada 3 - 4 septembrie 2009 în amfiteatrul Liceului « Mihail Kogălniceanu » Vaslui, după următorul program :
COMPLETAREA DE NORMĂ/DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE NESOLUŢIONATĂ
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-completările de normă
-detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată
Program şedinţă publică completări/restrângere:
Joi 3 septembrie 2009 :
9.00-10.30-toate disciplinele
DETAŞARE LA CERERE
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-corecturi la detaşare
-detaşare la cerere prin continuitate
-detaşare la cerere prin concurs de titularizare
-detaşare la cerere prin concurs specific
Program şedinţă publică detaşare:
Joi 3 septembrie 2009 :
10.30-11.00-educatoare
11.00-11.30- învăţători
11.30-13.00- profesori toate disciplinele
SUPLINIRE
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-corecturi la suplinire
-suplinirea prin continuitate
-completarea normei pentru candidaţii care au primit continuitate
-suplinire post redus (cel puţin nota 7 la unul din concursurile naţionale din 2007 sau 2008) +suplinirea în baza notei de la concursul de titularizare din 2009(cel puţin nota 5).
-suplinirea candidaţilor cu note între 5 şi 6,99 la concursul de titularizare din 2008.
-suplinirea candidaţilor cu note între 5 şi 6,99 la concursul de titularizare din 2007.
-suplinirea în baza concursului de suplinire din 28 august 2009.
-suplinire a doua specializare în baza concursului de titularizare din 16 iulie 2009.
-suplinire a doua specializare în baza concursurilor de de titularizare din 2008 sau 2007.
-suplinire institutori cu a doua specializare în baza concursului de titularizare din 16 iulie 2009.
- suplinire institutori cu a doua specializare în baza concursurilor de titularizare din 2008 sau 2007.
-suplinire a doua specializare în baza concursului de suplinire din 28 august 2009.
- suplinire institutori cu a doua specializare în baza concursului de suplinire din 28 august 2009.
-suplinire în baza concursului de titularizare 2009 organizat în alte judeţe
- suplinire în baza concursului de suplinire 2009 organizat în alte judeţe
Program şedinţă publică suplinire:
Joi 3 septembrie 2009 :suplinire

13.00-13.30- matematica,matematică-fizică
13.30-13.45- informatică,TIC
13.45-14.15-fizică,fizică-chimie,chimie,chimie-fizică,chimie-biologie
14.15-14.45-biologie,biologie-chimie
14.45-15.15-istorie, istorie-geografie, istorie-limba engleză, istorie-franceza, cultură civică, filosofie,sociologie,psihologie
15.15-16.00-geografie,geografie-engleză,geografie-franceza,geografie-istorie.
Vineri 4 septembrie 2009 :suplinire
9.00-9.30-învăţători
9.30-10.30-educatoare
10.30-11.45-limba franceză ,limba franceză-limba engleză,limba franceză-geografie,limba franceză-istorie
11.45-12.45-limba engleză, limba engleză-limba franceză,limba engleză-istorie,limba engleză-geografie, limba italiană, limba spaniola
12..45-13.00-limba română
13.00-13.30-religie.
13.30-13.45-psihopedagogie specială, profesor psihopedagog, profesor-educator, kinetoterapie, consiliere psihopedagogică, profesor logoped.
13.45-14.00-educaţie fizică , educaţie fizică specializată
14.00-14.15-educaţie muzicală , educaţie plastică/vizuală
14.15-14.30-posturi palate şi cluburi
14.30-16.00-discipline tehnice (ingineri) : agricultură horticultură,alimentaţie publică,chimie industrială,economic administrativ poştă,economie si educatie antreprenorială,educaţie tehnologică,electronică ,automatizări telecomunicaţii,electrotehnică,energetică,filatură-ţesătorie-finisaj textil,industrie alimentară,instalaţii pentru construcţii,mecanică,transporturi,turism şi servicii,zootehnie,construcţii,estetica şi îngrijirea corpului omenesc).
14.30-16.00 –instruire practică : agricultură horticultură,alimentaţie publică,chimie industrială,economic administrativ poştă ,educaţie tehnologică,electronică ,automatizări telecomunicaţii, electrotehnică, energetică, filatură-ţesătorie-finisaj textil, industrie alimentară, instalaţii pentru construcţii,mecanică,transporturi,turism şi servicii,zootehnie,construcţii,estetica şi îngrijirea corpului omenesc).
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL , prof. Vasile Mariciuc
INSPECTOR ŞCOLAR CU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, prof. Gheorghe Flueraş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu