*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, septembrie 17, 2009

DESCENTRALIZARE ORIGINALĂ LA MINISTERUL EDUCAȚIEI

Potrivit acestui ordin al ministrului educației, tuturor inspectorilor școlari și directorilor de unități de învățământ care nu sunt numiți prin concurs le încetează mandatul (credem că nici cei numiți prin concurs nu se vor simți prea bine!) iar inspectoratele școlare județene nu mai pot numi directori cu delegație, acest lucru va fi făcut direct de către minister, la propunerea inspectoratelor. Așadar, asistăm de fapt la o supercentralizare, nicidecum la descentralizarea anunțată cu surle și trâmbițe.
Să înțelegem oare că, funcțiile de conducere din învățământ în loc să fie depolitizate, se politizează și mai mult ? Să înțelegem că, drept mulțumire, persoanele care vor fi numite de la centru vor executa, întocmai și la timp, ordinele venite de sus ?
Cum ar fi aplicarea măsurilor din proiecul de lege privind reducerea cheltuielilor salariale în perioada octombrie - decembrie 2009:
Art.10 - (1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situaţia de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare, au obligaţia de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia din următoarele măsuri:
a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestora, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;
b) să reducă programul de lucru;
c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) şi b);
d) altă măsură cu efect echivalent.
(2) Cu respectarea prevederilor alin.(1), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a-şi organiza activitatea, astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public.
(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin.(1) se stabileşte cu acordul salariatului, după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, urmare opţiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depăşească nivelul prevăzut la alin. (1).
(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin.(1) în zilele de sărbătoare legală.
(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1), (3)-(5) nu afectează durata concediului de odihnă anual şi sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.
(7) Pentru personalul militar din instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, măsura prevăzută la alin.(1) lit.a) se aplică pentru un număr de până la 14 zile calendaristice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu