*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

marți, august 25, 2009

BURSA ȘCOLARĂ ”GUVERNUL ROMÂNIEI”

Bursa școlară "Guvernul României"
Bursa școlară “Guvernul României” va fi acordatã unui numãr de 25 elevi/ județ, capabili de performanță, absolvenți ai clasei a IV-a, proveniți din mediul rural, ale căror familii au venituri pe membru de familie sub o treime din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform prevederilor Legii Învățământului nr. 84/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Bursa este destinatã acoperirii cheltuielilor de cazare, masă și a celor școlare.
În județul Vaslui clasa funcționează la Grupul Școlar Industrial "Ștefan Procopiu" Vaslui.
Termenul pentru depunerea dosarelor este 1 sept. 2009 la C.J.R.A.E. Vaslui (telefon 0235 314706).
Testarea elevilor va avea loc în perioada 3-4 septembrie 2009 la C.J.R.A.E. Vaslui

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu