*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, august 06, 2009

ANUNȚ ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 17 - 21 AUGUST 2009

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V A S L U I
Sedinţa publică pentru ocuparea prin completare de normă/detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată/detaşare la cerere/suplinire a posturilor /catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar va avea loc în perioada 17 -21 august 2009 în amfiteatrul Liceului « Mihail Kogălniceanu » Vaslui, după următorul program :
COMPLETAREA DE NORMĂ/DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE NESOLUŢIONATĂ
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-completările de normă
-detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată
Luni 17 august 2009 :
10.00-12.00-toate disciplinele
DETAŞARE LA CERERE
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-detaşare la cerere prin continuitate
-detaşare la cerere prin concurs de titularizare
-detaşare la cerere prin concurs specific
Marţi 18 august 2009 :detaşare la cerere
10.00-12.00-toate disciplinele
SUPLINIRE
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-suplinirea prin continuitate
-completarea normei pentru candidaţii care au primit continuitate
-suplinire post redus (cel puţin nota 7 la unul din concursurile naţionale din 2007 sau 2008)+suplinirea în baza notei de la concursul de titularizare din 2009(cel puţin nota 5).
-suplinirea candidaţilor cu note între 5 şi 6,99 la concursurile de titularizare din 2007 sau 2008 în disciplina postului care urmează a fi ocupat.
Joi 20 august 2009 :suplinire
9.00-9.15-învăţători
9.15-9.45-educatoare
9.45-10.00-limba franceză ,limba franceză-limba engleză,limba franceză-geografie,limba franceză-istorie
10.00-10.15-limba engleză, limba engleză-limba franceză,limba engleză-istorie,limba engleză-geografie, limba italiană, limba spaniola
10.15-10.30- matematica,matematică-fizică, informatică,TIC
10.30-10.45-fizică,fizică-chimie,chimie,chimie-fizică,chimie-biologie
10.45-11.00-biologie,biologie-chimie
11.00-11.15-istorie,istorie-geografie,istorie-limba engleză,istorie-franceza,cultură civică, filosofie,sociologie,geografie,geografie-engleză,geografie-franceza,geografie-istorie.
11.15-11.30-religie.
11.30-11.35-psihopedagogie specială,profesor psihopedagog,profesor educator,kinetoterapie,consiliere psihopedagogică,profesor logoped.
11.35-11.40-educaţie fizică , educaţie fizică specializată
11.40-11.45-posturi palate şi cluburi
11.45-12.30-discipline tehnice (ingineri) : agricultură horticultură,alimentaţie publică,chimie industrială,economic administrativ poştă,economie si educatie antreprenorială,educaţie tehnologică,electronică ,automatizări telecomunicaţii,electrotehnică,energetică,filatură-ţesătorie-finisaj textil,industrie alimentară,instalaţii pentru construcţii,mecanică,transporturi,turism şi servicii,zootehnie,construcţii,estetica şi îngrijirea corpului omenesc).
11.45-12.30 –instruire practică : agricultură horticultură,alimentaţie publică,chimie industrială,economic administrativ poştă,economie si educatie antreprenorială,educaţie tehnologică,electronică ,automatizări telecomunicaţii,electrotehnică,energetică,filatură-ţesătorie-finisaj textil,industrie alimentară,instalaţii pentru construcţii,mecanică,transporturi,turism şi servicii,zootehnie,construcţii,estetica şi îngrijirea corpului omenesc).
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ,
prof. Vasile Mariciuc
INSPECTOR ŞCOLAR CU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,
prof. Gheorghe Flueraş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu