*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, iulie 02, 2009

ADRESA FSLI NR. 155/02.07.2009

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
Nr. 155/02.07.2009
Către,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
Doamnei ministru Ecaterina Andronescu,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ vă anunţă că reprezentantul nostru, membru al Comisiei de Dialog Social de la nivelul M.E.C.I., nu va participa astăzi la şedinţa acesteia.
Considerăm că nu este necesară prezenţa noastră, având în vedere faptul că Ordinul privind modul de plată a personalului didactic care a făcut parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic la clasele a VII-a şi a VIII-a, a fost semnat de dumneavoastră într-o formă diferită decât cea negociată cu partenerii sociali, eliminând de la plată o parte a persoanelor implicate. De asemenea, pentru examenul naţional de bacalaureat din această vară, ministerul acordă personalului didactic participant la acesta sume derizorii, neacceptate de federaţia noastră.
Nu putem fi de acord cu proiectul Ordinului de aprobare a Normelor privind plata comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, deoarece sumele prevăzute în acesta sunt mult diminuate faţă de cele acordate în anul 2008, în baza O.M.E.C.T. nr.3449/13.03.2008.
PREŞEDINTE, Aurel CORNEA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu