*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, iunie 09, 2009

PRECIZĂRI FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
Nr.127/05.06.2009
Precizări referitoare la grila de salarizare pentru personalul didactic auxiliar
Aşa cum v-am mai informat, în data de 3 iunie a.c., la sediul M.E.C.I., au continuat discuţiile între reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cei ai federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, pentru stabilirea grilei de salarizare care urmează să fie propusă în legea de salarizare unitară.
Reprezentanţii F.S.L.I., analizând grila propusă de M.E.C.I. pentru personalul auxiliar, au constatat că aceasta conţine o serie de inadvertenţe, motiv pentru care au solicitat M.E.C.I. să facă aceste corecturi.
Vă prezentăm câteva dintre anomaliile depistate :
1. Psiholog S debutant – 1492 lei
Psiholog S ( după 1 an ) – 3400 lei ;
2. Secretar debutant S – 1310 lei
Secretar IV S ( după 1 an ) – 2130 lei ;
3. Administrator financiar S debutant – 1310 lei
Administrator financiar grad III ( după 1 an ) – 2550 lei
4. Laborant debutant M – 1210 lei
Laborant II M ( după 1 an ) – 1830 lei ;
5. Administrator financiar debutant M – 1230 lei
Administrator financiar treapta III M ( după 1 an ) – 1830 lei ;
Conform grilei propuse pentru personalul didactic de predare, un profesor debutant ar urma să ajungă la un salariu de 2600 lei, iar după obţinerea definitivatului la 2680 lei.
De asemenea, învăţătorul debutant de la un salariu de 1740 lei, ar ajunge, după obţinerea definitivatului, la 1820 lei.
Comparând grila propusă pentru personalul didactic auxiliar cu cea a personalului didactic de predare se constată că, unui salariat cu studii superioare, din categoria personalului didactic auxiliar, ar fi urmat să-i crească salariul cu 227 % după 1 an, în timp ce pentru un profesor debutant, având studii superioare, creşterea prevăzută este de 3 %, după obţinerea definitivatului.
De asemenea, salariul unui laborant cu studii medii ar fi putut să crească cu 51 % după 1 an de la angajare, în timp ce, pentru un învăţător, creşterea salariului este de 4,5 % , după obţinerea definitivatului.
Aceasta a fost raţiunea pentru care reprezentanţii F.S.L.I., o federaţie responsabilă, au solicitat M.E.C.I. să îndrepte anomaliile existente şi avem convingerea că o să ne daţi dreptate.
PRIM – VICEPREŞEDINTE,
Prof. Simion HANCESCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu