*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, iunie 11, 2009

INFORMARE FSLI 10 IUNIE 2009

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro

INFORMARE

Astăzi, 10.06.2009, a avut loc Şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
În cadrul şedinţei au fost avizate următoarele proiecte de acte normative:
1. Ordin cu privire la structura anului şcolar 2009-2010;
2. Ordin cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Tot astăzi, în prezenţa doamnei ministru Ecaterina Andronescu, au avut loc discuţii legate de Strategia privind descentralizarea învăţământului preuniversitar, convenindu-se următoarele:
- Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format din 50% membri cadre didactice alese de către personalul didactic al unităţii de învăţământ şi 50% reprezentanţi ai părinţilor şi ai administraţiei locale;
- Directorul unităţii de învăţământ este numit de inspectoratul şcolar, cu avizul consiliului local în urma organizării concursului de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;
- Personalul didactic de predare care promovează concursul de titularizare, organizat pe baza unei metodologii elaborată de MECI, va deveni titular în sistemul naţional de învăţământ, în urma unei decizii de numire dată de inspectoratul şcolar;
- Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ este asigurată de la bugetul de stat şi atribuită direct acestora. Astfel, consiliile locale nu vor mai avea atribuţii în ceea ce priveşte acordarea drepturilor salariale ale personalului din învăţământ.
PRIM-VICEPREŞEDINTE,
Simion HANCESCU
Bucureşti, 10.06.2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu