*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, iunie 09, 2009

FSLI SOMEAZĂ GUVERNUL SĂ APLICE LEGEA 221

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
COMUNICAT DE PRESĂ
Organizaţiile sindicale afiliate la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, din mai multe judeţe ale ţării, în numele a zeci de mii de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, au învestit Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct 2 şi 3 din O.U.G. nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ.
În şedinţa din 2 iunie 2009, Curtea Constituţională s-a pronunţat în dosarul nr. 59 D/2009, cu care a fost învestită de către Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Ialomiţa, organizaţie afiliată la F.S.L.I., la care a conexat celelalte dosare, şi, prin Decizia nr. 842/02.06.2009, a admis Excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct 2 şi 3 din O.U.G. nr.151/2008 constatând că prevederile acesteia contravin Legii fundamentale.
Având în vedere decizia Curţii Constituţionale, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ somează Guvernul României să aplice legea de majorare a salariilor personalului didactic şi să plătească drepturile salariale care se cuvin acestora începând cu 1 octombrie 2008.
În caz contrar, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ îşi va continua demersurile pe lângă Organizaţia Internaţională a Muncii şi se va adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA
Bucureşti, 4 iunie 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu