*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, iunie 26, 2009

CONSILIU NAȚIONAL AL LIDERILOR FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
Nr. 144/24.06.2009
Către,
Sindicatele afiliate,
În atenţia liderilor de sindicat,
Vă invităm să participaţi joi, 2 iulie 2009, orele 10.00, la şedinţa Colegiului Naţional al Liderilor F.S.L.I., care va avea loc la sediul federaţiei noastre.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Informare privind activităţile desfăşurate de conducerea F.S.L.I. în ultima perioadă;
2. Prezentarea proiectului grilei de salarizare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, propusă în proiectul Legii de salarizare unitară în sectorul bugetar;
3. Analizarea recensământului membrilor de sindicat ai organizaţiilor afiliate la F.S.L.I.;
4. Probleme curente.
PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu