*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

miercuri, iunie 03, 2009

Astăzi, 3 iunie 2009, vom participa la ședința C.A. a I.S.J. Vaslui.
Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui din 03 iunie 2009 (15.00h)
1.Discutarea cererilor de detaşare în interesul învăţământului.
2.Stabilirea centrelor de concurs pentru examenul de titularizare din 15 iulie 2009.
3.Aprobarea posturilor propuse pentru titularizare.
4.Aprobarea plăţii orelor suplimentare pentru responsabilii de structuri.
5.Discutarea cererilor de pensionare la limită de vârstă, la sfârşitul anului şcolar.
6.Analizarea propunerilor privind reducerea cheltuielilor în vederea încadrării în prevederile bugetare.
7.Discutarea schimbării destinaţiei suprafeţei de 1500 mp din terenul aferent Şcolii cu clasele I-IV Bogdăneşti, pentru construirea unei biserici parohiale .
8.Stabilirea modalităţilor de încheiere a contractelor ce editurile pentru retipărirea manualelor şcolare şi sumele aferente.
9.Probleme curente.
Vom reveni cu informații după terminarea ședinței.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu