*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, mai 01, 2009

DECIZIA C.N.P.A.S. NR. 125/13.04.2009

ROMÂNIA
CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Strada Latină nr. 8, sector 2 Bucureşti
Tel.: 316.94.08; fax: 316.88.61
D E C I Z I A nr. 125 din 13. 04. 2009
Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale doamna Domnica Doina Pârcălabu, numită în baza Deciziei nr.68 /10.01.2009, a Primului - Ministru al Guvernului României;
În baza art.9 din Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale,
emite urmatoarea,
DECIZIE:
Art.1 – Pentru anul 2009 numărul total al locurilor la tratament balnear ce poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 217.231, conform anexei.
Art.2 – Din totalul biletelor de tratament contractate pentru anul 2009 pot fi acordate cu titlu gratuit, conform normelor legale în vigoare, un număr de 32.584 locuri.
Art.3 – Numărul de locuri la odihnă va fi stabilit în funcţie de tariful real corespunzător anului 2009, rezultat în urma aplicării procedurii de atribuire a acestora. Durata sejurului pentru biletele de odihnă va fi de 6 zile.
PREŞEDINTE
CASA NAŢIONALĂ DE PENSIIŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Domnica Doina PÂRCĂLABU
Așteptăm să aflăm numărul de bilete de odihnă pe anul 2009.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu