*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, mai 07, 2009

COMUNICAT DE PRESĂ M.E.C.I.

Acord interministerial cu federaţiile sindicale din învăţământ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Educaţiei Naţionale, Federaţia Sindicatelor Independente din Invăţământ „Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater", în urma dezbaterilor, au convenit asupra următoarelor:

1. Resursele alocate Educaţiei prin buget vor fi asigurate de Ministerul Finanţelor Publice, fără a afecta nivelul veniturilor salariale pe anul 2009.
2. Constituirea, în cursul lunii mai a.c. prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, a Comisiei de Monitorizare pentru evaluarea modului în care s-au realizat şi se vor realiza cheltuielile de investiţii în educaţie.
3. Definitivarea principiilor şi calendarului privind descentralizarea, conform anexei 1.
4. Menţinerea titularizării în sistemul naţional de învăţământ şi în viitoarele legi ale educaţiei.
5. Preluarea în corpul Legii salarizării unitare a sistemului bugetar, a unui model european de ierarhizare a categoriilor de bugetari. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării va susţine plasarea cadrelor didactice cât mai aproape de vârful ierarhiei.
6. Proiectele şi programele de cercetare aflate în derulare se continuă prin alocarea corespunzătoare a creditelor bugetare aprobate şi prin utilizarea creditelor de angajament.
7. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi partenerii sociali încep dezbaterile pe legile învăţământului la data de 15 mai a.c.
8. Asigurarea finanţării pentru anul scolar 2008 - 2009 a numărului de beneficiari ai bursei „Bani de Liceu".
9. Suspendarea grevei anunţate.
10. În cazul în care nu se vor respecta termenii acestui acord, sindicatele din învăţământ îşi rezervă dreptul de a relua acţiunile de protest.
FSLI Preşedinte, Aurel Cornea
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Ministru, Ecaterina Andronescu
ALMA MATER Preşedinte, Răzvan Bobulescu
Ministerul Finanţelor Publice Ministru, Gheorghe Pogea
FEN Secretar General, Constantin Ciosu
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Ministru, Marian Sârbu
SPIRU HARET Preşedinte, Gheorghe Isvoranu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu