*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

miercuri, mai 06, 2009

ACORD 6 MAI 2009

ACORD
Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și reprezentanții federațiilor sindicale din învățământ F.S.L.I., F.S.I.Î. ”Spiru Haret”, F.E.N. și F.N.S. ”Alma Mater”, în urma dezbaterilor, au convenit următoarele:
1. Resursele alocate Educației prin buget, vor fi asigurate de Ministerul Finanțelor Publice, fără a afecta nivelul veniturilor salariale pe anul 2009.
2. Constituirea, în cursul lunii mai a.c. prin Ordin al M.E.C.I., a Comisiei de Monitorizare pentru evaluarea modului în care s-au realizat și se vor realiza cheltuielile de investiții în educație.
3. Definitivarea principiilor și calendarului privind descentralizarea, conform anexei 1.
4. Menținerea titularizării în sistemul național de învățământ și în viitoarele legi ale educației.
5. Preluarea în corpul Legii salarizării unitare a sistemului bugetar, a unui model european de ierarhizare a categoriilor de bugetari. M.E.C.I. va susține plasarea cadrelor didactice cât mai aproape de vârful ierarhiei.
6. Proiectele și programele de cercetare aflate în derulare se continuă prin alocarea corespunzătoare a creditelor bugetare aprobate și prin utilizarea creditelor de angajament.
7. M.E.C.I. și partenerii sociali încep dezbaterile pe legile învățământului la data de 15 mai a.c.
8. Asigurarea finanțării pentru anul școlar 2008-2009 a numărului de beneficiari ai bursei ”Bani de Liceu”.
9. Suspendarea grevei anunțate.
10. În cazul în care nu se vor respecta termenii acestui acord, sindicatele din învățământ își rezervă dreptul de a relua acțiunile de protest.
București, 6 mai 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu