*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

duminică, aprilie 12, 2009

ULTIMELE (?) MODIFICARI LA MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Pretransferarea personalului didactic titular, la cerere şi transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare
a. 6 aprilie 2009: afişarea la inspectoratele şcolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;
b. 17 aprilie 2009: afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, menţionându-se în listă posturile didactice/catedrele alocate pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar;
c. 22 aprilie 2009: afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;
d. 23 aprilie -7 mai 2009: înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;
e. 11 mai 2009: afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită pretransferul şi transferul pentru restrângere de activitate;
f. 11-12 mai 2009: înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate de către inspectoratul şcolar;
g. 13 mai 2009: soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale;
h. 19-20 mai 2009: efectuarea în ordine mai întâi a pretransferărilor şi apoi a transferărilor pentru restrângere de activitate în aceeaşi şedinţă publică;
i. 21-22 mai 2009: înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar;
j. 25 mai 2009: soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, emiterea şi comunicarea deciziilor de pretransfer şi transfer pentru restrângere de activitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu