*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

miercuri, martie 11, 2009

INFORMARE FSLI - IMPORTANT

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro

INFORMARE

Astăzi, 10.03.2009, la sediul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social. În cadrul ședinței s-au convenit următoarele:
1. Reanalizarea, la propunerea FSLI, în cadrul unei comisii de lucru, a Planurilor cadru pentru învățământul liceal, având drept scop îndreptarea inadvertențelor identificate în recentele ordine emise pentru modificarea acestora.
2. Elaborarea de către M.E.C.I. a unui proiect de ordonanță de urgență prin care să se reglementeze încadrarea absolvenților Ciclului I Bologna, precum și posibilitatea pretransferului personalului didactic de predare, atât din mediul rural în mediu urban, cât și de la un ciclu inferior de învățământ, la unul superior. Pretransferul din mediul rural în mediul urban se va putea realiza în condițiile în care solicitantul a dobândit un post în mediul rural în urma unui concurs de titularizare, la care a obținut minim nota 7. Pentru a doua categorie de salariați, condiția care trebuie să o îndeplinească cel care solicită pretransferul este aceea de a fi parcurs, în ultimii cinci ani, un program de perfecționare/formare continuă.
Tot astăzi, la sediul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, a avut loc o nouă reuniune a grupului de lucru pentru discutarea proiectului Ordonanței de Urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal din sectorul bugetar. La această reuniune a participat din partea CSDR-FSLI - Simion Hancescu, prim-vicepreședinte al F.S.L.I.
Argumentele aduse în cadrul acestor discuții, i-au determinat pe reprezentanții ministerului muncii să accepte eliminarea din acest proiect de ordonanță a tuturor articolelor care vizau învățământul, după cum urmează:
- salariul de merit;
- acordarea de premii cu excepția premiului anual;
- plata orelor suplimentare;
- modificarea articolului nr.1 din Legea nr.315/2006 privind stimularea achiziționării de cărți, în sensul că acest ajutor financiar să se acorde cadrelor didactice și/sau suplinitoare calificate din învățământul preuniversitar de stat, care au vârsta de până la 35 de ani la data depunerii solicitării;
- abrogarea Legii nr.291/2006 privind modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, în sensul eliminării de la finanțarea de bază a cheltuielilor pentru transportul elevilor, cheltuielilor pentru navetă, respectiv a celor 6 călătorii pe cale ferată, pentru cadrele didactice de predare și didactice auxiliare;
- abrogarea Legii nr.149/2007 pentru completarea art.44 din Legea nr. 128/1997, ceea ce ar însemna că toate orele de educație fizică din învățământul primar vor intra din nou în norma didactică a învățătorilor/institutorilor;
- abrogarea Legii nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților.
Vă reamintim faptul că, în timpul negocierilor care au avut loc între reprezentanții confederațiilor sindicale și cei ai Guvernului României, la solicitarea domnului Președinte al FSLI - Aurel Cornea, Primul-Ministru al României - domnul Emil Boc, a acceptat eliminarea din Proiectul ordonanței sus menționate, a articolelor care vizau eliminarea salariilor de merit, a premiilor și a plații orelor suplimentare.
Menționăm că începând de mâine, 11.03.2009, vor fi analizate, împreună cu reprezentanții MECI, toate Planurile cadru pentru învățământul liceal și se vor face corecturile necesare.

Mulțumim colegilor care au trimis propuneri referitoare la remedierea problemelor apărute în aceste Planuri cadru.

Departament Comunicare,

Claudia PUZDREA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu