*****FSLI PICHETEAZĂ ÎN 21 ȘI 22 FEBRUARIE MINISTERUL MUNCII*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

vineri, martie 13, 2009

INFORMARE FSLI - 12.03.2009FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.roINFORMARE

Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ - Simion Hancescu, Liviu Marian Pop şi Levente Vadasz - au participat astăzi, 12.03.2009, la şedinţa Comisiei pentru Dialog Social, care a avut ca scop, eliminarea inadvertenţelor existente în conţinutul Planurilor-cadru aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru învăţământul liceal.
În urma analizării acestora, s-a convenit ca ora de consiliere şi orientare să nu apară în trunchiul comun, aceasta fiind activitate extracurriculară, urmând ca diriginţii claselor liceale să primească indemnizaţia de 10%, prevăzută la articolul 51, aliniatul 4, din Legea nr.128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu federaţiile reprezentative din învăţământ, vor elabora un regulament prin care se vor stabili modalităţile de desfăşurare a activităţii de consilere şi orientare la clasele IX-XII.
Această măsură a permis reintroducerea în Planurile-cadru, a disciplinei istorie la clasa a XII-a de liceu, filiera tehnologică.
În cadrul aceleiaşi şedinţe, părţile au convenit să se modifice Planurile-cadru pentru învăţământul liceal special.
De asemenea, s-a identificat soluţia pentru încadrarea maiştrilor instructori şi subinginerilor din Şcolile de arte şi meserii, pe posturi de instruire practică la clasa a IX-a de liceu, filiera tehnologică.
Mulţumim colegilor care au trimis propuneri referitoare la remedierea problemelor apărute în aceste Planuri-cadru.

Departament Comunicare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu