*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, martie 13, 2009

INFORMARE FSLI - 12.03.2009FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.roINFORMARE

Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ - Simion Hancescu, Liviu Marian Pop şi Levente Vadasz - au participat astăzi, 12.03.2009, la şedinţa Comisiei pentru Dialog Social, care a avut ca scop, eliminarea inadvertenţelor existente în conţinutul Planurilor-cadru aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru învăţământul liceal.
În urma analizării acestora, s-a convenit ca ora de consiliere şi orientare să nu apară în trunchiul comun, aceasta fiind activitate extracurriculară, urmând ca diriginţii claselor liceale să primească indemnizaţia de 10%, prevăzută la articolul 51, aliniatul 4, din Legea nr.128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu federaţiile reprezentative din învăţământ, vor elabora un regulament prin care se vor stabili modalităţile de desfăşurare a activităţii de consilere şi orientare la clasele IX-XII.
Această măsură a permis reintroducerea în Planurile-cadru, a disciplinei istorie la clasa a XII-a de liceu, filiera tehnologică.
În cadrul aceleiaşi şedinţe, părţile au convenit să se modifice Planurile-cadru pentru învăţământul liceal special.
De asemenea, s-a identificat soluţia pentru încadrarea maiştrilor instructori şi subinginerilor din Şcolile de arte şi meserii, pe posturi de instruire practică la clasa a IX-a de liceu, filiera tehnologică.
Mulţumim colegilor care au trimis propuneri referitoare la remedierea problemelor apărute în aceste Planuri-cadru.

Departament Comunicare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu