*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, martie 12, 2009

INFORMARE FSLI - 11.03.2009

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro


INFORMARE

Astăzi, 11.03.2009, la sediul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social în cadrul căreia s-au analizat ordinele MECI privind Planurile-cadru pentru învățământul liceal. În urma discuțiilor avute, s-au convenit următoarele:
1. Reintroducerea orei de consiliere și orientare la clasele a IX-a și a XI-a, de la liceele tehnologice;
2. La clasele a XII-a, profilul tehnologic, elevii vor studia alternativ istoria și geografia, în cadrul unei ore pe săptămână;
3. La liceele teoretice, vocaționale și tehnologice, vor fi prevăzute ore în afara orarului zilnic, pentru ansambluri/formaţii sportive şi/sau artistice, aprobate de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea catedrelor de specialitate. Aceste ore intră în norma didactică a profesorului şi se înregistrează în condică. Precizăm că reprezentanții FSLI prezenți la această ședință au solicitat ca pentru educația fizică, să se prevadă două ore în trunchiul comun, propunere refuzată de reprezentanții ministerului.
4. Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, clasele cu program de studiu în regim bilingv, clasele de matematică- informatică, intensiv informatică, se uitilizează orele din curriculumul diferenţiat și curriculumul la decizia şcolii, iar acolo unde este necesar, diferența se asigură cu depășirea numărului maxim de 30 de ore.
Menționăm că Planurile-cadru pentru clasele a X-a, a XI-a și a XII-a modificate recent, se vor aplica doar în anul școlar 2009-2010. Planurile-cadru valabile începând cu anul școlar 2010-2011, pentru aceste clase, vor fi elaborate de MECI împreună cu federațiile reprezentative, în cadrul unei comisii de lucru.

Departament Comunicare,

Claudia PUZDREA

București, 11.03.2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu