*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

joi, martie 26, 2009

DISTINCȚII ”GHEORGHE LAZĂR”


CALENDARUL ȘI PROCEDURA DE ATRIBUIRE (cf. OMEdC nr.5435/23.10.2006)


1. Depunerea cererii și a raportului de autoevaluare însoțit de documentele doveditoare la conducerea unității de învățământ - până la 31 martie;

2. Analiza dosarului și formularea aprecierii de către Consiliul de administrație al unității de învățământ - până la 10 aprilie;

3. Înaintarea la ISJ Vaslui a dosarelor - până la 15 aprilie;

4. Afișarea listei cu punctajele - până la 25 aprilie;

5. Depunerea eventualelor contestații - în termen de 3 zile calendaristice de la data afișării;

6. Afișarea rezultatelor finale - în termen de 5 zile.


Notă: Fișele de evaluare le găsiți pe pagina de start a ISJ Vaslui.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu