*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

miercuri, martie 25, 2009

DE LA F.S.L.I.


FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
INFORMARE

În data de 23.03.2009, la sediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a avut loc ultima rundă de negocieri referitoare la Proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal din sectorul bugetar.
Argumentele aduse de reprezentantul C.S.D.R., prim-vicepreşedintele F.S.L.I., Simion Hancescu, au contibuit decisiv la acceptarea de către partea guvernamentală de a se elimina din acest proiect, a articolelor 6 şi 7. Aceste articole vizau neacordarea în anul 2009 a salariilor de merit şi a premiilor.
De asemenea, s-a acceptat doar alineatul 1 al articolului nr.20, conform căruia ‘ordonatorii principali de credit au obligaţia de a se încadra în limitele de cheltuieli cu personalul, aşa cum sunt acestea prevăzute în legea bugetară anuală”, alineatul 2 al aceluiaşi articol eliminându-se.

Departament Comunicare,


Claudia PUZDREA

Bucureşti, 24.03.2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu