*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, martie 12, 2009

COMUNICAT DE PRESA MECIMinisterul Educaţiei şi sindicatele din învăţământ au ajuns la un acord în privinţa planurilor cadru din ciclul licealÎn zilele de 11 şi 12 martie, reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării au avut consultări cu sindicatele reprezentative la nivel naţional în învăţământul preuniversitar pentru discutarea, în Comisia pentru Dialog Social, a planurilor cadru care se vor aplica începând cu anul şcolar 2009 - 2010.
Părţile au acceptat principiul enunţat de ministrul Educaţiei, doamna Ecaterina Andronescu, de a se reduce numărul de ore şi de a uşura programul foarte încărcat al elevilor de liceu. În cadrul acestor discuţii au fost operate câteva ameliorări ale planurilor cadru, cu acordul participanţilor.
Astfel, s-a convenit realizarea unei reglementări care să precizeze conţinutul activităţii de consiliere, în scopul creşterii eficienţei şi având în vedere necesitatea de a îmbunătăţi calitatea componentei educative, inclusiv printr-o mai bună comunicare cu părinţii. Este de subliniat faptul că activitatea de dirigenţie este remunerată conform articolului 51, alineatul 4, din Statutul personalului didactic, potrivit căruia „personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, institutorii şi educatoarele primesc o indemnizaţie de 10% din salariul de bază.(...) Această indemnizaţie se include în salariul de bază". Această abordare a permis menţinerea în planurile cadru la clasa a XII-a de liceu, filiera tehnologică, a disciplinei istorie, în condiţiile păstrării numărului de 30 de ore/săptămână. De asemenea, au fost reglementate, de comun acord, activităţile de educaţie fizică şi sport.
În cadrul discuţiei, părţile au convenit şi asupra Planurilor cadru pentru învăţământul liceal special. Totodată, au fost făcute precizări privitoare la încadrarea personalului pe posturi de instruire practică la clasa a IX-a de liceu, filiera tehnologică.

BIROUL DE PRESĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu