*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

miercuri, martie 11, 2009

CALENDAR MIȘCARE PERSONAL MODIFICAT

C A L E N D A R

pretransferarea personalului didactic titular, la cerere şi transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare
conform OMECI nr. 3317/02.03.2009
a) afişarea la inspectoratele şcolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;
Termen: 23 martie 2009
b) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, menţionându-se în listă posturile didactice/catedrele alocate pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar;
Termen: 3 aprilie 2009
c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;
Termen: 8 aprilie 2009
d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;
Perioada: 9-23 aprilie 2009
e) afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită pretransferul şi transferul pentru restrângere de activitate;
Termen: 27 aprilie 2009
f) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;
Termen: 27-28 aprilie 2009
g) soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor finale;
Termen: 29 aprilie 2009
h) efectuarea pretransferărilor şi transferărilor pentru restrângere de activitate în aceeaşi şedinţă publică;
Perioada: 5-6 mai 2009
i) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar şi rezolvarea acestora de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Perioada: 7-8 mai 2009
j) emiterea deciziilor de pretransfer şi transfer.
Termen: 11 mai 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu