*****FSLI PICHETEAZĂ ÎN 21 ȘI 22 FEBRUARIE MINISTERUL MUNCII*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

miercuri, martie 11, 2009

CALENDAR MIȘCARE PERSONAL MODIFICAT

C A L E N D A R

pretransferarea personalului didactic titular, la cerere şi transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare
conform OMECI nr. 3317/02.03.2009
a) afişarea la inspectoratele şcolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;
Termen: 23 martie 2009
b) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, menţionându-se în listă posturile didactice/catedrele alocate pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar;
Termen: 3 aprilie 2009
c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;
Termen: 8 aprilie 2009
d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;
Perioada: 9-23 aprilie 2009
e) afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită pretransferul şi transferul pentru restrângere de activitate;
Termen: 27 aprilie 2009
f) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;
Termen: 27-28 aprilie 2009
g) soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor finale;
Termen: 29 aprilie 2009
h) efectuarea pretransferărilor şi transferărilor pentru restrângere de activitate în aceeaşi şedinţă publică;
Perioada: 5-6 mai 2009
i) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar şi rezolvarea acestora de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Perioada: 7-8 mai 2009
j) emiterea deciziilor de pretransfer şi transfer.
Termen: 11 mai 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu