*****FSLI PICHETEAZĂ ÎN 21 ȘI 22 FEBRUARIE MINISTERUL MUNCII*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

luni, februarie 16, 2009

GRAFIC CONCURS GRADAȚII DE MERIT

ANEXA NR. 1
la metodologie
GRAFICUL
desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2009
- 19 ianuarie - 13 februarie 2009: depunerea dosarelor care conţin documentele
justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului
şcolar;
- 16 - 20 februarie 2009: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate,
cu consultarea consiliului consultativ;
- 23 februarie - 6 martie 2009: verificarea dosarelor de către comisia de
coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit;
- 23 februarie - 6 martie 2009: verificarea dosarelor de către reprezentanţii
federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în
care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;
- 9-11 martie 2009: consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă
lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării
- 13 martie 2009: afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;
- 13 - 17 martie 2009: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;
- 18 – 20 martie 2009: rezolvarea contestaţiilor de către comisie;
- 23 martie 2009: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul
de administraţie al inspectoratului şcolar;
- 25-27 martie 2009: înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetării, a tabelului nominal cu
personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de
învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit;
- 29 mai 2009: elaborarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu