*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

miercuri, februarie 11, 2009

F.S.L.I. F.S.I. „SPIRU HARET” F.E.N. F.N.S. „ALMA MATER”


COMUNICAT DE PRESĂ


Negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ a fost suspendată astăzi, 10 februarie 2009, la iniţiativa reprezentanţilor celor patru federaţii sindicale.
Motivele care au stat la baza suspendării sunt următoarele:
1. Nerespectarea de către M.E.C.I. a obligaţiei prevăzute de art. 4 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind negocierea contractului colectiv de muncă – respectiv aceea de a pune la dispoziţia reprezentanţilor federaţiilor sindicale o serie de informaţii de natură să permită o analiză comparată a situaţiei locurilor de muncă, a clasificării profesiilor şi meseriilor, a nivelului de salarizare, a duratei timpului de lucru şi a organizării programului de lucru (materialele în cauză trebuiau puse la dispoziţia partenerilor sociali încă de la jumătatea lunii ianuarie 2009);
2. Nerespectarea de către M.E.C.I. a obligaţiei asumate la prima reuniune din acest an – aceea de a face observaţii şi propuneri pe marginea proiectului comun de contract colectiv prezentat de cele patru federaţii sindicale reprezentative;
3. Prezentarea de către M.E.C.I. a unui proiect de contract, care:
- nu conţine drepturi a căror acordare şi cuantum sunt reglementate prin dispoziţii legale;
- nu conţine drepturi reglementate de Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe Anii 2007 – 2010, cu încălcarea principiului instituit la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 130/1996;
- nu conţine o serie de drepturi negociate în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (12) din Statutul personalului didactic şi consacrate de contractul colectiv de muncă la nivel de ramură în vigoare, precum şi de cele anterioare;
- nu conţine prevederile din contractul colectiv de muncă în vigoare, ce consacră dialogul social;
4. Lipsa de reacţie a M.E.C.I. faţă de abuzurile autorităţilor locale din întreaga ţară care, încâlcând prevederile legale în vigoare, au dispus sistarea plăţii orelor suplimentare, a salariului de merit, a gradaţiei de merit, a premiului lunar din suma de 2% din fondul de salarii, a sporului pentru condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea etc.
Federaţiile sindicale au solicitat să li se pună la dispoziţie Proiectul de buget pentru anul 2009 elaborat de M.E.C.I., avizat de Ministerul Finanţelor Publice şi aprobat de Guvernul României, precum şi Memorandumul prin care Executivul a solicitat fiecărui minister reducerea cu 20% a cheltuielilor de personal, pentru o totală transparenţă în relaţia cu partenerii sociali.
Negocierile sunt suspendate până în momentul în care ministrul educaţiei va prezenta liderilor federaţiilor sindicale toate informaţiile solicitate privind bugetul pe anul 2009 şi măsurile pe care Guvernul intenţionează să le adopte în privinţa unor drepturi ale salariaţilor din învăţământ.
Bucureşti, 10 februarie 2009

Preşedinte F.S.L.I, Aurel CORNEA
Preşedinte F.S.I. „SPIRU HARET”, Gheorghe ISVORANU
Secretar General F.E.N., Constantin CIOSU
Preşedinte F.N.S. „ALMA MATER”, Răzvan C. BOBULESCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu