*****FSLI PICHETEAZĂ ÎN 21 ȘI 22 FEBRUARIE MINISTERUL MUNCII*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

miercuri, ianuarie 14, 2009

Gradaţie de merit 2009 - Calendar


- 19 ianuarie - 13 februarie 2009: depunerea dosarelor la registratura inspectoratului şcolar;
- 16 - 20 februarie 2009: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ;
- 23 februarie - 6 martie 2009: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului;
- 23 februarie - 6 martie 2009: verificarea dosarelor de către reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;
- 9 - 11 martie 2009: consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;
- 13 martie 2009: afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;
- 13 - 17 martie 2009: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;
- 18 - 20 martie 2009: rezolvarea contestaţiilor;
- 23 martie 2009: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
- 25 - 27 martie 2009: înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetării, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit;
- 29 mai 2009: elaborarea ordinului ministrului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu