*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

luni, mai 14, 2018

METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018

METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018:
PDF icon Ordin Metodologie gradatie de merit 2018.pdf

ANEXA nr. 1 la metodologie
GRAFICUL
desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018
1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul
inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii
de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ
Termen: 14 mai 2018
2. Comunicarea fişelor de evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului
minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul
şcolar, în teritoriu
 Perioada: 15 - 18 mai 2018
 3. Depunerea, de către candidaţi, a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de
învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică și realizarea aprecierii sintetice asupra
rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral
 Perioada: 21 mai – 12 iunie 2018
 4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea
candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar
 Perioada: 12 - 15 iunie 2018
 5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu
consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în
specialitate
 Perioada: 18 - 29 iunie2018
 6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a
dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit
 Perioada: 2 – 13 iulie 2018
 7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către
consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar
 Perioada: 16 – 17 iulie 2018
 8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul
inspectoratului şcolar
 Termen: 18 iulie 2018
 9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat şi stabilirea numărului
gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite
Zilele: 19 – 23 iulie 2018
 10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii
 Perioada: 24 – 26 iulie 2018
 11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al
inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare
 Termen: 27 iulie 2018
 12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat în vederea acordării
gradaţiei de merit
Termen: 30 iulie 2018
 13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale
 Termen: 30 august 2018
NOTĂ: Personalul didactic de la Palatul Naţional al Copiilor depune dosarele pentru concursul de
acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, respectând graficul.

miercuri, aprilie 04, 2018

SĂRBĂTORI PASCALE FERICITE !


COMUNICAT DE PRESĂ FSLI


Comunicat de presă, 4.04.2018

FSLI: Guvernul trebuie să rezolve problema plăţii salariilor în educaţie

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ cere Guvernului să rezolve problema plăţii salariilor pentru angajaţii din sistemul de educaţie. Altfel, Prim-ministrul Viorica Dăncilă trebuie să îşi asume că face declaraţii, fără să se asigure că poate să pună în practică ceea ce promite. În acest caz, este cert că una spune şi alta face, fără să cunoască situaţia reală din învăţământ.
Premierul a anunţat că salariile bugetarilor vor fi plătite în această săptămână:
"Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte, pensiile nu şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat de virat pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie",  a declarat premierul Viorica Dăncilă în Parlamentul României. 
Din păcate, angajaţii din învăţământ, care sunt cea mai mare categorie socio-profesională din sistemul bugetar, nu vor primi în avans salariile aferente lunii martie, în această săptămână. În aceste condiţii, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită Executivului să aplice toate măsurile de care dispune pentru a rezolva problema apărută în cazul angajaţilor din sistemul de învăţământ, astfel încât aceştia să nu fie discriminaţi în comparaţie cu alte categorii bugetare.   
“Este o lovitură puternică dată colegilor noştri care aşteptau, în baza celor promise de către premierul Viorica Dăncilă, să primească salariile în avans, înaintea Sărbătorilor Pascale. Oamenii aşteaptă aceşti bani, mai ales că nu vorbim despre o categorie profesională cu salarii foarte mari. Din contră, iar fiecare trebuie să aibă posibilitatea să pună câte ceva pe masa de Paşte. Guvernul trebuie să înţeleagă faptul că a creat aşteptări în rândul oamenilor. 
Pentru neplata salariilor în avans, aşa cum s-a spus, colegii noştri nu pot să primească drept scuză modificările necesare care au fost realizate în EDUSAL, în ultima perioadă. Executivul trebuie să se implice serios pentru a găsi o soluţie”, a declarat preşedintele FSLI Simion Hancescu.

COMUNICAT DE PRESĂ MEN


Informare cu privire la plata salariilor în învățământ - luna aprilie 2018

04 Apr 2018
Pentru Ministerul Educației Naționale, la fel ca pentru toate unitățile aflate în subordine/coordonare, finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul MEN, data de primire a salariilor este 14 din luna curentă, pentru munca prestată în luna anterioară.
Data de 14 nu este aleasă întâmplător ca zi de salariu, ci pentru că sistemul are nevoie de timpul fizic cuprins între zilele de 1 - 14 ale lunii pentru a pregăti documentele primare și cele de plată. Volumul mare de muncă este dat de dimensiunea sistemului, numărul mare de unități de învățământ și de salariați.
Luna aprilie este cu atât mai importantă, cu cât salariații din învățământ beneficiază de o majorare salarială aplicată de la 1 martie 2018. Întocmirea documentelor contabile nu poate începe mai devreme de închiderea ultimei zile lucrătoare din luna pentru care se realizează plata.
Având în vedere că data de 14 aprilie este anul acesta într-o zi de sâmbătă, salariile vor fi plătite vineri, 13 aprilie.

marți, martie 27, 2018

Mesajul Președintelui Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ cu ocazia împlinii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România


Unirea Basarabiei cu România, înfăptuită în data de 27 martie 1918, a fost un eveniment cu o semnificaţie aparte, românii scriind cea mai frumoasă pagină din istoria unui popor, poporul lor. Şi-au pus la un loc gândurile, ţelurile, trăirile şi puterea unui singur crez: că doar împreună, prin forţe reunite pot face ca ţara lor să nu mai aibă în interior graniţe. Au reuşit, pentru că au crezut şi pentru că au crezut au înfăptuit! Nu le-a fost uşor, dar pentru că “Hora Unirii” nu a fost dansată doar în stradă, ci mai ales în inimile lor, determinarea a fost mai puternică decât orice obstacol al contextului de moment.
Figuri importante din Sfatul Ţării, precum Pantelimon Halippa, Ion Inculeţ sau Constantin Stere au devenit oameni-simbol pentru o naţiune dornică să îşi aducă fraţii acasă. Ei sunt cei către care ar trebui să privim, nu pentru că suntem la ceas aniversar, nu pentru că au trecut o sută de ani, ci pentru că ne-au oferit două lecţii care transcend graniţele fizice, dar şi pe cele ale timpului: cea a umanităţii şi cea a binelui.
E vremea, ca măcar în acest an, să ne oprim din vâltoarea vieţii agitate, în care privirea e îndreptată mai mult spre interesul personal. E vremea în care ar fi bine să aflăm mai multe despre cine suntem ca popor, despre înaintaşii noştri, care au construit o ţară, ca nouă, generaţiile care am urmat, să ne fie bine. E vremea să ne gândim ce putem lăsa noi generaţiilor viitoare. Iar cei care au o misiune în plus, sunt dascălii, aceşti deschizători de drumuri pentru copiii care au nevoie de istoria lor, pentru a-şi clădi viaţa pe o fundaţie solidă. 
Noi, angajaţii din educaţie, suntem conştienţi că valorile adevărate nu se ascund în spatele unor discursuri pompoase şi nici în demagogie. Ele sunt discrete şi cu o decenţă aparte pun fundamanetul construcţiilor durabile. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ crede, în continuare, că împreună putem să ducem mai departe adevăratele valori.
Astăzi, la 100 de ani distanţă de la Unirea Basarabiei cu România, între cele două ţări există din nou o graniţă. Ceea ce trebuie să facem este nu doar să sperăm, ci să milităm pentru ca această graniţă să dispară într-o zi, iar fraţii noştri de dincolo de Prut să revină la patria mamă. Astăzi, fraţilor moldoveni, fraţilor români le spunem “La mulţi ani!”

Preşedinte FSLI,
Simion HANCESCU

INFORMARE FSLI

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a fost prezentă joi, 22 martie 2018, la sediul Ministerului Educației Naționale unde a avut loc ședința comisiei tehnice în cadrul căreia s-a discutat proiectul Ordinului privind Metodologia de calcul și efectuarea plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale. Deși au fost invitați la discuții, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Justiției nu au participat.
În cadrul discuțiilor, reprezentanții M.E.N. și-au susținut punctul de vedere exprimat într-o întâlnire anterioară, respectiv acela că dobânzile legale acordate de instanțele de judecată sunt dobânzi legale remuneratorii.
Un fapt consemnat în procesul verbal al ședinței este că FSLI nu va fi de acord cu adoptarea unui proiect de ordin care să contravină dispozițiilor legale și prin care să fie prejudiciați salariații, în drepturile care li se cuvin, conform hotărârilor judecătorești. Mai mult, în susținerea punctului de vedere exprimat public încă din ședința Comisiei de Dialog Social, FSLI a prezentat reprezentanților M.E.N. deciziile înaltei Curți de Casație și Justiție (core statuează expres că daunele – interese moratorii sunt dobânzi penalizatoare) și literatura juridică de specialitate (în care se precizează expres diferențele clare între cele două noțiuni juridice – dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare), atrăgându-le totodată atenția că atât Ministerul Finanțelor Publice, cât și Ministerul de Justiție au calculat și plătit dobânda legală penalizatoare.
În timpul discuțiilor, M.E.N. a acceptat, în principiu, ca, numai în situația în care în dispozitivul hotărârii judecătorești se menționează expres că instanța a obligat la plata dobânzii legale penalizatoare, să se calculeze și să se plătească dobânda legală penalizatoare, iar în celelalte situații, dacă nu există o precizare expresă în acest sens, să se calculeze și să se plătească dobânda remuneratorie. În aceste împrejurări, reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au solicitat să se consemneze în procesul verbal că nu acceptă nici un fel de compromis în privința conținutului acestui ordin și că își rezervă dreptul de a se adresa instanței de judecată, pentru anularea acestuia.
Astăzi, 23 martie 2018, FSLI a transmis o adresă domnului ministru Valentin Popa, solicitându-i să intervină, în vederea emiterii unui ordin de ministru care să respecte dispozițiile legale aplicabile și care să nu conducă la neexecutarea de către unitățile de învățământ a hotărârilor judecătorești prin care au fost obligate la calculul și plata daunelor – interese moratorii sub forma dobânzii legale (dobândă legală penalizatoare).
În adresa transmisă domnului ministru, FSLI atrage atenția că, dacă se va persista în confuzia între dobânda remuneratorie și dobânda legală penalizatoare și se va impune unităților de învățământ să plătească dobânda legală remuneratorie și nu pe cea penalizatoare (la care au fost obligate de instanță), se va ajunge la prejudicierea drepturilor salariaților beneficiari ai hotărârilor judecătorești.
”În conținutul acestei adrese ne-am exprimat foarte clar punctul de vedere, cu argumente juridice, precum și intenția de a ataca în instanță această metodologie, dacă vor fi vătămate drepturile membrilor noștri de sindicat”, a declarat președintele FSLI, Simion Hancescu.

luni, martie 26, 2018

COMUNICAT TICHETE VACANȚĂ


COMUNICAT
În urma demersurilor făcute de federaţiile reprezentative din învăţământ, în data de 21.03.2018, în cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educaţiei Naţionale au fost purtate discuţii privind acordarea voucherelor de vacanţă şi au fost aduse modificări ordinului privind acordarea acestor tichete valorice. În perioada imediat următoare va fi aprobat, în cadrul unei comisii de dialog social, Ordinul privind aprobarea normelor metodologice de acodare a voucherelor de vacanţă.
Astfel, angajaţii din sistemul de învăţământ vor primi, începând cu cel de-al doilea trimestru, tichete valorice de 50 şi 100 de lei. Acestea vor fi achiziţionate de conducerea unităţilor de învăţământ împreună cu  sindicatele. 
Tichetele de vacanţă vor fi acordate proporţional cu perioada lucrată, respectiv timpul de muncă. Valoarea maximă a tichetelor, de care beneficiază un angajat este de 1.450 de lei, sumă impozabilă. Voucherele vor fi acordate până la data de 30 noiembrie 2018.  
joi, martie 15, 2018

VINEREA MARE - ZI NELUCRĂTOARE


În M. Of. nr. 226 din 13 martie 2018, s-a publicat Legea nr. 64/2018 privind completarea Codului muncii.
Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — La articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după sintagma „— 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române;” se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
„— Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;".
Astfel, art. 139 alin. (1) din Codul muncii, va avea următoarea reglementare:
Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
– 1 și 2 ianuarie;
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
– Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;
– prima și a doua zi de Paști;
– 1 mai;
– 1 iunie;
– prima și a doua zi de Rusalii;
– Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
 – 1 decembrie;
– prima și a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora”.