*****CRĂCIUN FERICIT ! LA MULȚI ANI 2019 !*****

joi, decembrie 20, 2018

CRĂCIUN FERICIT !

Sindicatul Învățământ „Tutova” Bârlad vă urează 
CRĂCIUN FERICIT !
LA MULȚI ANI !luni, noiembrie 05, 2018

COMUNICAT DE PRESĂ MEN


Modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat nu se modifică în anul școlar 2018-2019

Data publicării: 
02 Noi 2018
Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor susține examenele de finalizare a ciclurilor de învățământ gimnazial (Evaluare Națională) și liceal (Bacalaureat) după același format de subiecte ca în anul școlar anterior.
Modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat aferente sesiunilor din anul școlar 2018-2019 sunt postate pe site-ul subiecte.edu.ro.
Decizia a fost luată de ministrul interimar al Educației Naționale, doamna Rovana Plumb, după consultările avute vineri, 2 noiembrie, cu reprezentanții profesorilor, părinților și elevilor.
În urma întâlnirii organizate la sediul MEN, cei prezenți au solicitat în unanimitate ca examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din anul școlar 2018-2019 să se desfășoare în aceleași condiții, fără a se modifica structura subiectelor propuse.
Am solicitat consultări cu sindicatele din învățământul preuniversitar, cu Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, cu Consiliul Național al Elevilor, cu cadrele didactice, pentru a lua cea mai bună decizie în ceea ce privește modul în care copiii noștri vor trece cu bine, în acest an școlar, Evaluarea Națională, respectiv examenul de Bacalaureat. Am ajuns la concluzia ca în timpul jocului nu se schimbă regulile. De aceea, în acest an școlar nu se aplică nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte”, a declarat doamna Rovana Plumb, ministru interimar al Educației.

luni, mai 14, 2018

METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018

METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018:
PDF icon Ordin Metodologie gradatie de merit 2018.pdf

ANEXA nr. 1 la metodologie
GRAFICUL
desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018
1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul
inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii
de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ
Termen: 14 mai 2018
2. Comunicarea fişelor de evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului
minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul
şcolar, în teritoriu
 Perioada: 15 - 18 mai 2018
 3. Depunerea, de către candidaţi, a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de
învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică și realizarea aprecierii sintetice asupra
rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral
 Perioada: 21 mai – 12 iunie 2018
 4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea
candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar
 Perioada: 12 - 15 iunie 2018
 5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu
consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în
specialitate
 Perioada: 18 - 29 iunie2018
 6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a
dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit
 Perioada: 2 – 13 iulie 2018
 7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către
consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar
 Perioada: 16 – 17 iulie 2018
 8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul
inspectoratului şcolar
 Termen: 18 iulie 2018
 9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat şi stabilirea numărului
gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite
Zilele: 19 – 23 iulie 2018
 10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii
 Perioada: 24 – 26 iulie 2018
 11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al
inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare
 Termen: 27 iulie 2018
 12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat în vederea acordării
gradaţiei de merit
Termen: 30 iulie 2018
 13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale
 Termen: 30 august 2018
NOTĂ: Personalul didactic de la Palatul Naţional al Copiilor depune dosarele pentru concursul de
acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, respectând graficul.